Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Βόλος - Υπόθεση καύσης σκουπιδιών. Μ. Βαξεβανόπουλος: "Οι συλλήψεις είναι το Βατερλώ της Δημοτικής Αρχής"


Οι συλλήψεις και η παραπομπή στον εισαγγελέα ανθρώπων που ασχολούνται χρόνια με το περιβάλλον, είναι η αρχή του τέλους της Δημοτικής Αρχής, που με την κίνησή της αυτή υποψίασε τους Βολιώτες ότι κάτι συμβαίνει πίσω από την πλάτη τους, δήλωσε ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος μέλος της «Επιτροπής αγώνα κατά της καύσης σκουπιδιών».

Όπως είπε, είναι οπισθοδρόμηση να συλλαμβάνεται ένας πολίτης επειδή ζήτησε το λόγο και γυρνάμε σε μέρες παλιές. «Εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτό όμως και οι σχεδόν 200 πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο Βόλου χθες, αυτό είπαν, ότι θέλουν να συζητήσουν και να ακουστεί ο λόγος τους». Σύμφωνα με τον Μ. Βαξεβανόπουλο, μπρος σ’ αυτό το πλήθος του κόσμου, η Δημοτική Αρχή υποχώρησε. «Αυτό φοβάται η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, το λόγο του πολίτη. Γι’ αυτό και προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταματήσει πολιτισμένες, δημοκρατικές φωνές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
 
Ο ίδιος έκανε λόγο για την πρώτη μεγάλη νίκη της «Επιτροπής Αγώνα Πολιτών» και θα συζητηθεί το θέμα της καύσης των σκουπιδιών και της παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του Βόλου. Το μέλος της επιτροπής αγώνα εκτίμησε ότι με την κίνηση αυτή της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε συλλήψεις πολιτών που αγωνίζονται για το περιβάλλον χρόνια, είναι το ξεκίνημα του Βατερλώ της. «Η Δημοτική Αρχή αρχίζει να πέφτει. Ήδη ήταν πεσούσα, αλλά αυτό που έκανε ήταν ένα φοβερό εκούσιο αυτογκόλ (!) και θα το βρουν μπροστά τους, γιατί το μόνο που πέτυχαν είναι να ενημερωθούν οι Βολιώτες ότι κάτι γίνεται πίσω από την πλάτη μας», δήλωσε ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος, που κάλεσε σήμερα Πέμπτη στις 8 το βράδυ στη Θόλο του Π.Θ., για να οργανωθεί ο αγώνας κατά της καύσης σκουπιδιών και όχι στη μονάδα παραγωγής SRF και παρουσίαση θέσεων για πως θέλουμε να γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων.


πηγή: https://volospelionmagnesia.blogspot.gr/

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με την υπ’ αριθμ. 378/2017 απόφαση του ενέκρινε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα πάρκα και άλση της Περιφέρειας Αττικής είναι δημόσιοι, κοινόχρηστοι, ελεύθεροι χώροι πρασίνου και ψυχαγωγίας, η χρήση των οποίων προσδιορίζεται από τους σχετικούς νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας τους.

1. Η είσοδος στα πάρκα και άλση της Περιφέρειας Αττικής επιτρέπεται μόνο από τις υπάρχουσες εισόδους και μόνο τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους που ορίζονται για το διάστημα από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου από τις έξι (06.00 π.μ.) το πρωί έως τις εννέα και μισή (21.30 μ.μ.) το βράδυ και από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Απριλίου από τις έξι (06.00 πμ) το πρωί έως τις επτά το βράδυ (19.00 μμ). Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι προς εκμίσθωση που δύνανται να λειτουργούν σύμφωνα με το από του Νόμου επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας.
2. Η εκμίσθωση ή παραχώρηση της συνολικής έκτασης του πάρκου ή άλσους για οποιονδήποτε λόγο, σε άλλους φορείς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες, απαγορεύεται.
3. Η εκμίσθωση ή παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων και αλσών της Περιφέρειας Αττικής σε άλλους φορείς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες επιτρέπεται υπό τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας. Για όλες τις χρήσεις απαιτείται απόφαση των αρμοδίων οργάνων ή σύμβαση εκμίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ορισμένου χρόνου κατά τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία.
4. Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων και αλσών με αντάλλαγμα για δραστηριότητες όπως η φωτογράφηση και κινηματογράφηση για επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η πώληση αντικειμένων και η κατά οποιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών, οι εποχιακές εκθέσεις και αγορές μικροπωλητών και μικρεμπόρων, επιτρέπονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μόνο κατόπιν εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία και απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων και αλσών άνευ ανταλλάγματος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς, καλλιτεχνικούς, ψυχαγωγικούς και γενικότερα κοινωφελείς σκοπούς, επιτρέπεται εφόσον ο φορέας στον οποίο παραχωρούνται δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Οι επισκέψεις σχολείων, εκπαιδευτικών και κοινωφελών ιδρυμάτων, αθλητικών συλλόγων ή άλλων φορέων μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη στους χώρους των πάρκων και αλσών, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης και έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσίας.
7. Κατά την παραμονή στα πάρκα και άλση δεν επιτρέπεται:
i. H κυκλοφορία και η στάθμευση κάθε είδους τροχοφόρων χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά, τα αστυνομικά οχήματα, τα υπηρεσιακά οχήματα καθώς και οχήματα υπηρεσίας φύλαξης.
ii. Η στάθμευση σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
iii. Η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών των πάρκων και αλσών.
iv. Η εγκατάσταση οποιουδήποτε κτίσματος από οποιονδήποτε φορέα ή ιδιώτη σε χώρους των πάρκων και αλσών της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται με σαφήνεια σε άδειες ή αποφάσεις υπηρεσίας ή οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάσεις εκμίσθωσης.
ν. Η χρήση των παροχών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) από ιδιώτες ή φορείς για σκοπούς πέραν των κοινοχρήστων προσφερομένων στους χώρους των πάρκων και αλσών χωρίς άδεια.
vi. Η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών και σπόρων και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης.
νii. Η φύτευση και καλλιέργεια οποιουδήποτε είδους χωρίς άδεια.
viii. Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυσόξυλων.
ix. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
x. Το κυνήγι ζώων με οποιοδήποτε μέσο.
xi. Η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή ειδών της πανίδας.
xii. Η βόσκηση ζώων, η εγκατάσταση κυψελών και μελισσοσμηνών και γενικότερα κάθε είδους γεωργική, αλιευτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα χωρίς άδεια.
xiii. Η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες σε όλους τους χώρους, καθώς και η είσοδός τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε νερό των πάρκων και αλσών. Εξαιρούνται οι σκύλοι – συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ότι αφορά στην κυκλοφορία στους χώρους των πάρκων και αλσών. Οι επισκέπτες που συνοδεύουν σκύλους, υποχρεούνται να τους έχουν δεμένους με λουρί σε όλους τους χώρους, εκτός από τους τυχόν ειδικά διαμορφωμένους, όπου οι σκύλοι δύνανται να κυκλοφορούν ελεύθεροι υπό την επίβλεψη των ιδιοκτητών τους. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τυχόν επιθετική ή ενοχλητική συμπεριφορά των κατοικίδιων τους έναντι άλλων επισκεπτών και κατοικίδιων. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους με τα περιττώματα τους, τα οποία υποχρεούνται αμέσως να συλλέγουν και να τοποθετούν στα δοχεία απορριμμάτων.
xiv. To άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο καθώς και η ρίψη εύφλεκτων υλικών ακόμη και σε δοχεία αποκομιδής απορριμμάτων.
xv. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή.
xvi. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων ή σημάτων χωρίς άδεια.
xvii. Η πώληση προϊόντων καθώς και η κατά οποιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών χωρίς άδεια.
xviii. Η φωτογράφιση και κινηματογράφηση για επαγγελματικούς, εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς χωρίς άδεια.
xix. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών.
xx. Η απόρριψη σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και η ρύπανση του χώρου γενικά.
 
Αρμόδιες Υπηρεσίες για την διαχείριση των Πάρκων και Αλσών είναι οι οριζόμενες από τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
Για τους παραβάτες του κανονισμού αυτού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και του ν. 998/1979, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η αριθμ. 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 

Αυτή είναι η Ελλάδα που μας κάνει περήφανους!

 
 
Ο άνθρωπος αυτός στη φωτογραφία, μπορεί να έχασε τα πάντα δεν έχασε όμως την ανθρωπιά του και την ψυχή του. Βρήκε τη δύναμη να σώσει αυτές τις αθώες ψυχές, Που μάλιστα δεν είναι δικά του κατοικίδια! Αυτή είναι η ελληνική ψυχή. Ακόμα και στην πιο μεγάλη τραγωδία, θα βρει τον τρόπο να γράψει ένα έπος. Μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία.
 
 
 
 

Ολοκληρώθηκαν εγκαίρως και με επιτυχία οι εργασίες στερέωσης και προστασίας στο Γεφύρι της Πλάκας

 
 
Την Άνοιξη ξεκινά η τελική φάση αποκατάστασης του εμβληματικού γεφυριού
 
Ολοκληρώθηκαν εγκαίρως και με επιτυχία οι επείγουσες και απαραίτητες εργασίες Στερέωσης και Προστασίας του ανατολικού και δυτικού βάθρου του Γεφυριού της Πλάκας στον Άραχθο, αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Ηπείρου, στο πλαίσιο της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.
 
Οι εργασίες αυτές αφορούσαν: 

 α) στην πλήρωση της υποσκαφής της θεμελίωσης του δυτικού μεσόβαθρου,
β) στην προστασία και συγκράτηση του δυτικού τμήματος της γέφυρας με αγκύρια και τένοντες και
γ) στην περισυλλογή και διάσωση του αυθεντικού υλικού του μνημείου.
 
Οι συγκεκριμένες εργασίες ήταν οι απαραίτητες πρόδρομες εργασίες, ώστε το έργο της Στερέωσης, Αποκατάστασης, Αναστήλωσης και Ανάδειξης του Γεφυριού της Πλάκας να μπορέσει να εκκινήσει άμεσα, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Ηπείρου, η οποία υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2017 μετά από πολύμηνη προετοιμασία μαζί με όλους τους συμβαλλόμενους φορείς και μετά την εξασφάλιση 5,5 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 
Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, στην οποία προεδρεύει και συντονίζει η Υπουργός Πολιτισμού και της Επιστημονικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ, Μανόλη Κορρέ, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Σύμβασης, με στόχο αφενός, τον προσδιορισμό των προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρούν οι μελέτες για την αποκατάσταση του γεφυριού και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου και αφετέρου, τον καλύτερο συντονισμό και επιτάχυνση των διαδικασιών του έργου.
 
Οι ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες είναι:
 
α) η έγκριση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. των οριστικών μελετών που έχουν ήδη κατατεθεί,
β) η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης,
γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού και η επιλογή του αναδόχου του έργου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που είναι ο φορέας υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Σύμβασης.
 
Επιδίωξη όλων των φορέων αποτελεί να ξεκινήσει η τελική φάση αποκατάστασης του εμβληματικού γεφυριού, την Άνοιξη του 2018.


πηγή: http://tilevoasartas.blogspot.gr/

Ο νέος χάρτης των προστατευόμενων περιοχών στην Ήπειρο.. Ποιες καλύπτουν οι Φορείς

 
amvrakikos new
 
Νέα δεδομένα στις προστατευόμενες περιοχές και τους Φορείς Διαχείρισης, δημιουργεί το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο για λίγες ημέρες θα είναι σε δημόσια διαβούλευση.

Οι φορείς της Ηπείρου, με εξαίρεση αυτόν της λίμνης, επεκτείνονται γεωγραφικά και καλύπτουν πλέον ευρύτατες περιοχές...

Ουσιαστικά στους Φορείς εντάσσονται όλες οι περιοχές Natura..Από την Βασιλίτσα και το Ζαγόρι, τον Γορμό και την Μερόπη Πωγωνίου, την παράκτια ζώνη από την Πάργα μέχρι τον Άγιο Θωμά, την Αμβρακία, τα Αθαμανικά όρη, την κοιλάδα του Αχελώου και την λίμνη των Ιωαννίνων.

Φορέας Διαχείρισης Βίκου- Αώου και Πίνδου

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΩΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΗ ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑΣ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ - ΑΩΟΥ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΝΗΛΙΟ - ΚΑΤΑΡΑ)
ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ (ΓΚΑΜΗΛΑ)
ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΟΝ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΓΟΡΜΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ

Φορέας Διαχείρισης Στενών Αχέροντα και Εκβολών Καλαμά

ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ
ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ
ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ
ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔΙ
ΕΛΗ ΚΑΛΟΔΙΚΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΙ
ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ
ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΌ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΡ. ΚΕΛΑΔΙΟ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ
Στον Φορέα εντάσσεται επίσης τμήμα της Κέρκυρας και των Παξών.

Φορέας Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
ΑΓΡΑΦΑ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΥΠΑ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖΙΑΚΑ
ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΝΕΡΑΙΔΑ)
ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ
ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΙΝΗ
ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ
ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ)
ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
 
ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
 
Συνοπτικά, με το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών:

- Ρυθμίζεται η χωρική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ στο 100% των περιοχών του δικτύου Natura 2000
- Συγκροτούνται μικρότερα και αποδοτικότερα σχήματα διοίκησης (επταμελή ΔΣ)
- Δίνεται η δυνατότητα σύστασης συμβουλευτικών επιτροπών για την υποβοήθηση του έργου των ΔΣ και των ΦΔΠΠ συνολικά,
- Επικαιροποιείται το έργο των ΦΔΠΠ και οι αρμοδιότητες των διοικητικών τους συμβουλίων, με έμφαση στα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και ενεργοποίησης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, παράλληλα με την περιβαλλοντική προστασία, εποπτεία και διαχείριση
- Στηρίζεται η εργασία των συμβασιούχων των ΦΔΠΠ με παράταση των συμβάσεών τους ως την προκήρυξη διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για οχτάμηνες συμβάσεις (εντός του 2018), με στόχο την προκήρυξη διαγωνισμών για θέσεις αορίστου χρόνου εντός του 2019 με πλήρες οργανόγραμμα για όλους τους φορείς και περιγράμματα θέσεων
- Εξασφαλίζονται πόροι για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ, για πρώτη φορά από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ, αλλά και η πρόσβαση τους σε ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά εργαλεία και σε τοπικούς αναπτυξιακούς και ανταποδοτικούς πόρους
- Τίθενται διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού και του έργου των ΦΔΠΠ συνολικά, σε ετήσια βάση
- Ρυθμίζονται εκκρεμότητες επί οργανωτικών ζητημάτων και της λειτουργίας των ΦΔΠΠ (σχετικά με το ωράριο των εργαζομένων, την κάλυψη οδοιπορικών κ.ά.).

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όλοι να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του εν λόγω νομοσχεδίου.πηγή: http://www.epiruspost.gr/
 

Επιχείρηση απεγκλωβισμού αρκούδας από παράνομη παγίδα για αγριογούρουνα

 
Επιχείρηση απεγκλωβισμού αρκούδας από παράνομη παγίδα για αγριογούρουνα
 
Θετική έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης αρκούδας που είχε πιαστεί σε παράνομη παγίδα για αγριογούρουνο σε πυκνοδασωμένη περιοχή κοντά στον οικισμό Περιβολάκι Γρεβενών (εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου). Η επιχείρηση στήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού πρωτοκόλλου λειτουργίας μεικτής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την αντιμετώπιση περιστατικών αλληλεπίδρασης ανθρώπου και αρκούδας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 272/Β/07-02-2014). Η αρκούδα είχε παγιδευτεί από το λαιμό και είναι ευτύχημα που η θηλειά δεν την τραυμάτισε θανάσιμα.
 
Το απόγευμα της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών ειδοποιήθηκαν από μέλος του κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών, που επέστρεφε από συλλογή μανιταριών, για μία αρκούδα που βρισκόταν ακινητοποιημένη σε δασική περιοχή του οικισμού Περιβολάκι Γρεβενών. Η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών επιβεβαίωσε το συμβάν στέλνοντας επι τόπου την ίδια μέρα 2 δασοφύλακες, και ενεργοποίησε το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση περιστατικών αλληλεπίδρασης ανθρώπου και αρκούδας ειδοποιώντας την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, την ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου.
 
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης από την μεικτή Ομάδα Άμεσης Επέμβασης που συστάθηκε από στελέχη όλων των παραπάνω φορέων και η ολοκλήρωση του απεγκλωβισμού της αρκούδας ήταν δύσκολη καθώς στο σημείο που είχε πιαστεί υπήρχε πολλή λάσπη λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχε προηγηθεί. Η αρκούδα, καθώς ήταν τουλάχιστον 24 ώρες εγκλωβισμένη στην παγίδα, ήταν εμφανώς αφυδατωμένη και στρεσαρισμένη, και εάν είχε μείνει λίγες ώρες παραπάνω είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ζώο θα κατέληγε από εξάντληση η/και πνιγμό μεσα σε ένα κρατήρα λάσπης. Ευτυχώς όμως όλα εξελίχθηκαν καλά και η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης κατάφερε να σώσει το άτυχο ζώο μετά από προσπάθειες 2 ωρών. Η θηλυκή αρκούδα, ηλικίας 3-4 ετών και βάρους περίπου 100 κιλών, αναισθητοποιήθηκε από τον κτηνίατρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και απελευθερώθηκε από τη συρμάτινη θηλιά, χωρίς ευτυχώς να επιδεινωθεί το τραύμα που είχε στον λαιμό. Στην αρκούδα τοποθετήθηκε δορυφορικό ραδιοκολλάρο από την επιστημονική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, που θα παρακολουθεί έτσι το γεωγραφικό στίγμα του ζώου.
 
Έπειτα από επιτόπια έρευνα της Δ/νσης Δασών Γρεβενών και της θηροφυλακής της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ στην παρακείμενη θέση της εγκλωβισμένης αρκούδας, εντοπίστηκαν και άλλες έξι παράνομες παγίδες για αγριογούρουνο, οι οποίες και καταστράφηκαν. Πρόκειται για την τρίτη φορά που αρκούδα πιάνεται σε παγίδα τα τελευταία δύο χρόνια.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών θα προβεί σε μήνυση κατά αγνώστων προκειμένου να τιμωρηθούν αυτοί που συνεχίζουν να κάνουν χρήση των παράνομων παγίδων για την άγρια ζωή. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι οι παγίδες αυτές, πέρα από το ότι αποτελούν όργανα βασανισμού των άτυχων ζώων που θα πιαστούν, είναι επικίνδυνες και για τον άνθρωπο, καθώς μπορεί να τραυματίσουν κάποιον επισκέπτη πεζοπόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
 
-Τζατζάνης Γιάννης: Διευθυντής Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών,2462353400
-Θανάσης Κοράκης: Επιστημονικός Συνεργάτης Φορέα Διαχείρισης Βόρειας Πίνδου, 26530 22245
-Ισαάκ Γιάννης: Επιστημονικός Συνεργάτης ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, 6979790362
-Πάνος Στεφάνου : Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, 6946001618

-Μερτζάνης Γιώργος: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, 6999230693.πηγή: http://greveniotis.gr/
 

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Παγωμένη η αγορά οίνου εξαιτίας των υποσχέσεων για κατάργηση του ΕΦΚ, μέχρι τέλους του έτους

 
 
Από την πρώτη ημέρα της επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί δυο χρόνια τώρα, η ΚΕΟΣΟΕ κρούει συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου για τις οδυνηρές οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε ο φόρος στην αγορά Οίνου στη χώρα μας και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν, ιδιαίτερα όμως στους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς.
 
Οι παρενέργειες της επιβολής ΕΦΚ στο κρασί ήταν πολλές, η κυριότερη όμως αφορά την αύξηση της παραοικονομίας στην αγορά με αποτέλεσμα να λειτουργούν επιχειρήσεις δυο ταχυτήτων, η μία ταχύτητα αφορά τις επιχειρήσεις που επιχειρούν με βάση τη νομιμότητα και η δεύτερη αυτές που επιχειρούν χωρίς να καταβάλλουν φόρους. Το κακό στη δεύτερη περίπτωση είναι επίσης ότι και οι αποδέκτες των προϊόντων χωρίς παραστατικά που έρχονται σε επαφή με τον τελικό καταναλωτή, αποκομίζουν σημαντικά οφέλη με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια αλυσίδα επιχειρήσεων που υιοθετεί γενικευμένα παράνομες πρακτικές, που πλήττουν τα νόμιμα οινοποιεία και κυρίως τα συνεταιριστικά.

Προφανές απότοκο αυτής της πρακτικής είναι η είσπραξη μειωμένων φορολογικών εσόδων από το Δημόσιο, σε τέτοιο βαθμό που δεν δικαιολογείται πλέον η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί.

Στην αλυσίδα αυτή των αρνητικών συνεπειών για τους συνεταιρισμούς, προστέθηκε και άλλη μια παράμετρος, η οποία τείνει να τους ωθήσει στα πρόθυρα της οικονομικής εξόντωσης. Διαδοχικά τα μέλη της ΚΕΟΣΟΕ επισημαίνουν σε διαμαρτυρίες τους, ότι οι αγοραπωλησίες οίνων την περίοδο του διανύουμε, έχουν «παγώσει» εξαιτίας της «αναμονής» της αγοράς και των εμπόρων για κατάργηση του Ε.Φ.Κ. στο κρασί «μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους». Στις εξαγγελίες αυτές κατ΄ επανάληψιν, έχουν προβεί πολλά κυβερνητικά στελέχη, αλλά κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός., ο οποίος δεσμεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017, ότι θα επανεξεταστεί ο φόρος.

Κατά συνέπεια ένα σημαντικό μέρος του εμπορίου τηρεί μια υπερσυντηρητική πολιτική στις προμήθειες οίνων εν όψει της εορταστικής περιόδου προσδοκώντας την προμήθεια φθηνότερων προϊόντων, αφού αναμένουν την υλοποίηση της υπόσχεσης κατάργησης του ΕΦΚ στο κρασί μέχρι το τέλος του έτους.

Πρόκειται για άλλο ένα στοιχείο που επιδεινώνει τα ήδη αρνητικά δεδομένα στην εγχώρια αγορά οίνου.

Στη βάση αυτή η ΚΕΟΣΟΕ υπέβαλλε κατεπείγον αίτημα συνάντησης με την υφυπουργό Οικονομικών κ. Κ. Παπανάτσιου, συνάντηση κατά την οποία ζήτησε να παραστούν και πρόεδροι από τους σημαντικότερους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς της χώρας, προκειμένου να μεταφέρουν στην υφυπουργό το ζοφερό κλίμα που επικρατεί πλέον στην αγορά της πρωτεύουσας αλλά και στις τοπικές αγορές, εξαιτίας της εφαρμογής του ΕΦΚ και της αβεβαιότητας που επικρατεί.πηγή: http://www.keosoe.gr/