Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές

 
Perierga.gr-Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές
 
Ο Christophe Guinet, ή αλλιώς Monsier Plant είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, που δημιουργεί περίεργες γλάστρες από ηλεκτρονικές συσκευές. Χρησιμοποιώντας παλιά προϊόντα της Apple, ο Guinet κατασκευάζει πρωτότυπες συνθέσεις με φυτά, που δεν είναι μόνο χρήσιμες, αλλά μπορούν να χαρακτηριστούν και έργα τέχνης. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης επιθυμεί μέσα από το έργο του να εκφράσει και μία οικολογική ανησυχία, σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από τα τεχνολογικά απόβλητα, δίνοντας στις ηλεκτρονικές συσκευές μία νέα ζωή.

Perierga.gr-Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές

Perierga.gr-Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές

Perierga.gr-Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές

Perierga.gr-Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές

Perierga.gr-Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές

Perierga.gr-Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές

Perierga.gr-Πρωτότυπες γλάστρες από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές
 
 
 

Βόρεια Ελλάδα. Πλεονεκτήματα και αγροτοδιατροφικός τομέας


Βόρεια Ελλάδα : πλεονεκτήματα και αγροτοδιατροφικός τομέας.του Ελευθερίου Τζιόλα

Αν θέλουμε να μιλήσουμε, με όρους πραγματικούς και ουσίας για έξοδο από το τέλμα, ανάκαμψη και νέα αναπτυξιακή προοπτική, - κι όχι να ανακυκλώνουμε εικασίες και ''εμπόριο ελπίδων'' -, οφείλουμε, εκτός από τους επενδυτικούς τομείς προτεραιότητας και τους χρηματοδοτικούς πόρους, να εντοπίσουμε τις γεωγραφικές ζώνες που συγκεντρώνουν και διαθέτουν από φυσικού τους και από την πολύμοχθη μέχρι σήμερα διαδρομή τους σωρευτικά πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα, τα οποία συντίθενται, από στοιχεία που εξακολουθούν να υπάρχουν και να αποτελούν πρωταρχικές υλικές προϋποθέσεις κάθε πολιτικής ανάκαμψης. Πολύ δε περισσότερο, κατά την τρέχουσα, ήδη, επτάχρονη περίοδο βαθειάς ύφεσης και συνεχιζόμενης αποεπένδυσης, όπου τα πλεονεκτήματα αυτά με την υπεραξία τους, λειτουργώντας εκ του φυσικού τους, παρέχουν την απαραίτητη στήριξη κατά την πρώτη δύσκολη φάση του απεγκλωβισμού από την ύφεση και την επανεκκίνηση. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι μονομερή, ούτε αφορούν σε αποτελέσματα ''μονοκαλλιεργειών'' (δηλαδή, δραστηριοτήτων ενός και μόνου σκοπού), αλλά συνθέτουν ένα ισχυρό, ευρύ και με βάθος πλέγμα υλικών δεδομένων, υλικών, υφιστάμενων πόρων και υποδομών.

Κάθε αντικειμενική, ρεαλιστική ματιά, που στοχεύει να εντάξει τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων της σε μια επείγουσα, νέα αναπτυξιακή στρατηγική δεν μπορεί παρά να αποδεχθεί και, μάλιστα, να υπογραμμίσει ότι μια τέτοια γεωγραφική ζώνη υφιστάμενων πλεονεκτημάτων, μεγάλης έκτασης και εξαιρετικής σπουδαιότητας είναι η Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλία, 'Ηπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο). Η Βόρεια Ελλάδα συνιστά αυτό τον εθνικό χώρο συγκριτικών πλεονεκτημάτων, διαθέσιμων για την νέα εθνική προσπάθεια ανόρθωσης.
Ο καθένας, ιδιαίτερα δε οι εμπειρότεροι και οι κατέχοντες θέσεις ευθύνης, μπορούν να δουν και να αξιολογήσουν τη σημασία, το βάρος και τη σπουδαιότητα αυτών των στοιχείων-πλεονεκτημάτων και να σχεδιάσουν, διευκολύνοντας την επενδυτική στόχευση και την συγκεκριμένη κινητοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και πόρων. Ό,τι αλλού πρέπει να χτισθεί, να δομηθεί από το χαμηλότερο σημείο και στην πιο δυσμενή συγκυρία, εδώ, υπάρχει, ή, υπάρχει στα ουσιώδη του για να υποστηρίξει το σχέδιο επανεκκίνησης - ανάκαμψης. Από δω, μπορεί, στοχευμένα και με προτεραιότητες, να ξεκινήσει ορμητικά, να ανελιχθεί και να διαδοθεί παλιρροϊκά και παραγωγικά η νέα αναπτυξιακή προσπάθεια.

Η γεωοικονομική, γεωστρατηγική θέση συνδυασμένη με την ευνοϊκή θέση στο πεδίο και τα δίκτυα των αγορών του ευρωπαϊκού αλλά και του ανατολικού χώρου, καθώς τις παραδόσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ν/Α Ευρώπης ανταγωνιστικότητας αλλά και οικονομικών συνεργασιών, ταυτόχρονα με την ιστορική όσμωση, σε πλαίσια σεβασμού, και την πολιτισμική επικοινωνία και ενεργητικό πνεύμα παρέχουν ένα πλέγμα μοναδικών στοιχείων για πολυεπίπεδη οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, οι υποδομές μεταφορών (οδικές: Εγνατία, κάθετοι άξονες, αεροπορικές, λιμενικές -θαλάσσιες, σιδηροδρομικές), με άμεσα δυνατή την ανάπτυξη μεγάλων διαμετακομιστικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών αναβαθμίζουν καθοριστικά για την εμπορική δραστηριότητα και την αναπτυξιακή δυναμική όχι μόνο τη Β. Ελλάδα, αλλά συνολικά την ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα, τα υπάρχοντα εθνικά ενεργειακά κέντρα (Δυτική Μακεδονία), οι πλούσιοι ενεργειακοί πόροι, τα αντίστοιχα δίκτυα (ΔΕΠΑ, ΤΑΡ), καθώς και τα ενταγμένα ενεργειακά έργα στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κοινού ενδιαφέροντος αυξάνουν αποφασιστικά τη θέση και το βάρος της Β. Ελλάδας στον ευρω-ασιατικό και μεσογειακό ενεργειακό χάρτη. Ενώ, τα δώδεκα (12) ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Β. Ελλάδας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μαζί με τα αξιόλογα ερευνητικά και μορφωτικά κέντρα (πανεπιστημιακά και ανεξάρτητα) συνιστούν θεσμούς παραγωγής δυναμικού υψηλής στάθμης και προχωρημένης, εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας, με υπαρκτές και τις δυνατότητες για ένα σχεδιασμένο ελληνικό άλμα στις νέες τεχνολογίες.
Εστιάζοντας σ΄έναν πολυσυζητημένο, καίριο, αλλά πρακτικά υποεκτιμημένο τομέα, τον αγροτοδιατροφικό, οφείλουμε ορισμένες επισημάνσεις. Ιδιαίτερα όταν ο αγροτικός τομέας της Β.Ελλάδας ξεπερνά τα 2/3 του συνολικού αγροτικού τομέα της χώρας. Επιβεβαιώνοντας με τον πιο καταλυτικό τρόπο ότι πιο πάνω υποστηρίξαμε για τη σημασία και τα πλεονεκτήματα της Β. Ελλάδας.

Ειδικότερα, η συμβολή της γεωργίας στο ΑΕΠ της χώρας από 12,5% το 1995 περιορίστηκε στο 4,1% το 2009. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι κατά τα έτη της οικονομικής κρίσης η συμβολή της γεωργικής παραγωγής έχει αυξηθεί, κυρίως λόγω της κατάρρευσης της συνολικής εθνικής παραγωγής. Έτσι , το 2013 το μερίδιο της γεωργίας στο ΑΕΠ ήταν 5,2% αυξημένο από το 4,1% του 2009, με τον γεωργικό τομέα να επιδεικνύει αντι-κυκλική συμπεριφορά. Τούτο αποτελεί, ήδη, ένα μήνυμα της ελληνικής γεωργίας, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί καθιστώντας τη γεωργία μία από τις κινητήριες δυνάμεις ανάκαμψης.

Για την θετική εξέλιξη απαιτείται: μια συμπαγής αγροτοδιατροφική αλυσίδα, στη θέση του σημερινού ασυντόνιστου και κερματισμένου τομέα, και, επίσης, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, υβριδιακό και συνεργατικό, βασισμένο στη συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στη θέση του σημερινού ασταθούς και αναποτελεσματικού υφιστάμενου πλαισίου.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα πολιτικής στον πρωτογενή τομέα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και και για όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Στο πλαίσιο της ΚΑΠ, για την Ελλάδα το 79%, δηλαδή, 2,3 δισ. € το 2012, είναι άμεσες ενισχύσεις (Πυλώνας Ι) και 21% (670 εκ. €) αποτελούν κονδύλια για αγροτική ανάπτυξη (Πυλώνας ΙΙ), σημειώνοντας ότι υπάρχει θεσμοποιημένο περιθώριο μετακίνησης πόρων για δικαιούχους από τον Πυλώνα Ι προς τον Πυλώνα ΙΙ, δηλαδή για υποστήριξη της περιφερειακής αγροτικής ανάπτυξης. Εκείνο, πάντως, που πρέπει να τονισθεί είναι ότι δεν ήταν τα προβλήματα κατανομής η αιτία για την μη σωστή εφαρμογή των ενισχύσεων (Πυλώνας Ι), που επέφερε επανειλημμένα πρόστιμα , τα οποία κατά την επταετία 2007 -2013, σε έτη οξείας κρίσης, επιβλήθηκαν σε βάρος της χώρας ύψους 1,4 δισ. €. Όμως και η απορρόφηση κονδυλίων για την περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ικανοποιητική. Την ίδια περίοδο, 2007-2013, η χώρα απορρόφησε μόνο το 41% των δεσμευμένων πόρων, στις προτελευταίες θέσεις λίγο πάνω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δίπλα στα στοιχεία αυτά, πρέπει να τοποθετηθούν ορισμένες ενδεικτικές αναφορές: για τις τρεις βασικές εισροές παραγωγής (σπόροι, χημικά, λιπάσματα) διατίθενται 700 εκ. €, και εδώ πρέπει να προστεθεί ΦΠΑ 18%, καθώς και οι νέες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Το σύνολο αυτό, 1 δισ. € ετησίως, αντιστοιχεί περίπου στο 50% των ετήσιων ενισχύσεων μέσω της ΚΑΠ.
 
Η παρακάτω δέσμη προτάσεων θεωρούμε ότι θα ήταν θεαματικά ευεργετική, προωθητική για τον ελληνικό αγροτοδιατροφικό τομέα, με ιδιαίτερη πάντα σημασία για τη Β. Ελλάδα.
· 1. Δημιουργία Εθνικού Διεπαγγελματικού Συμβουλίου του αγροτοδιατροφικού τομέα, αποτελούμενο από εκπροσώπους όλης της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας, με ρόλο όχι συνδικαλιστικό, αλλά επιχειρησιακό, διαχειριστικό, συμβουλευτικό, γέφυρα μεταξύ του παραγωγού και της έρευνας/εκπαίδευσης/κατάρτισης, γέφυρα μεταξύ της παραγωγής -της μεταποίησης -της αγοράς, γέφυρα μεταξύ των δυνάμεων της παραγικής οικονομίας και των φορέων πολιτικής. Το Συμβούλιο αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και να διαχειρισθεί έναν Ελληνικό Κόμβο Εξαγωγικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων σ΄ένα εμπορικό, συναλλακτικό κέντρο στην Ευρώπη (πόλη, ή βασικό εμπορικό σημείο σε χώρα της Ε.Ε.), σαν τον Κόμβο που θα εξυπηρετεί την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων διατροφής σε μεγάλη, αλλά και μικρότερη κλίμακα, καθώς, επίσης και θα διασυνδέει εμπορικά τους φορείς -αγοραστές των ευρωπαϊκών αγορών με τους αντίστοιχους ελληνικούς (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, παραγωγικές επιχειρήσεις, εξαγωγείς). Το Συμβούλιο αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ορισμένους σημαντικούς φορείς, όπως Πάρκα Καινοτομίας Τροφίμων, Ελληνική Διαδικτυακή Πύλη Τροφίμων, Εμπορικό Σήμα Ελληνικών Τροφίμων (brand name)με τη μορφή δικαιόχρησης (franchise), Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων Αργοδιατροφής.
· 2. Μετακίνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στη Θεσσαλονίκη, με ταυτόχρονη εκσυγχρονιστική και διοικητική του αναδιάρθρωση. Στη δική μας οπτική, η μετακίνηση αυτή, μαζί και άλλων παραγωγικών Υπουργείων, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ριζοσπαστικού σχεδίου, στο οποίο θα επανέλθουμε διεξοδικότερα, και το οποίο η κρίση καθιστά αναγκαίο, αλλά και εφικτό, και αφορά στην ευρύτερη εθνική παραγωγική και διοικητική ανασύνταξη-ανασυγκρότηση της χώρας δημιουργώντας ένα συνολικά νέο πρότυπο για τη δομή και τις προοπτικές της. Η μετακίνηση παραγωγικών Υπουργείων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (οπωσδήποτε : το ΥΠΑΑΤ, το Υπουργείο Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Νέων Τεχνολογίων και Τηλεπικοινωνιών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Τουρισμού) συσχετίζεται και υποστηρίζει ένα νέο αποτελεσματικό οργανωτικό πρότυπο, μια νέα άρθρωση των δομών εξουσίας της χώρας. Οδηγεί σε συνάντηση τα επιτελικά κέντρα με την παραγωγή, σε συνάρτηση με το νεύρο των χώρων και των εξελίξεων τους και ανατρέπει τις παραδοσιακές νοοτροπίες και άκαμπτες λογικές του αθηνοκεντρισμού και του παρασιτισμού. Το ΥΠΑΑΤ, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη θα συναντήσει την αγροτικού παραγωγή, τη δράση και τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου, των συναφών μεταποιητικών -βιομηχανικών δραστηριοτήτων και θα ασκήσει ζώσες πολιτικές μετρήσιμων αποτελεσμάτων με ενεργή από τα κάτω συμμετοχή και δημιουργική κριτική. Ας σημειώσουμε, εδώ, το πόσο καθοριστικά διαφορετικό σε επίπεδο αντίληψης και στρατηγικής θα ήταν, αν αντί του παραρτήματος του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, είχε εκπονηθεί και προωθηθεί μια τέτοια θεσμική αλλαγή ενταγμένη σε μια ευρύτερη στρατηγική δομικών αλλαγών.
· 3. Στα πλαίσια των παραπάνω, δημιουργία μόνιμου Γραμματέα στο ΥΠΑΑΤ και δημιουργία Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Τρόφιμα, τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη.πηγή: http://greveniotis.gr/

Γ. Μπουτάρης. Σχέδιο ανάπλασης της παλιάς και τμήματος της νέας παραλίας

 
Γ. Μπουτάρης: Σχέδιο ανάπλασης της παλιάς και τμήματος της νέας παραλίας
 
«Δεν μου αρέσει πάρα πολύ η αναπλασμένη Νέα Παραλία, ήταν έργο του προκατόχου μου», εμφανίζεται να δηλώνει ο Γιάννης Μπουτάρης σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στο Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ANSAmed.

Ωστόσο όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του δήμου Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης διευκρίνισε στον δημοσιογράφο, ο οποίος είχε την εντύπωση ότι πρόκειται για «έργο Μπουτάρη», ότι το έργο ξεκίνησε επί των ημερών της Διοίκησης Παπαγεωργόπουλου και ολοκληρώθηκε επί των ημερών της Διοίκησης Μπουτάρη.

Σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου του δήμου Θεσσαλονίκης ακολούθως πρόσθεσε την πάγια θέση του (που έχει διατυπώσει πολλές φορές δημοσίως και από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου), ότι ο σχεδιασμός της Νέας Παραλίας δεν είναι ικανοποιητικός συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα, καθώς δεν επιτρέπει την κάθοδο στη θάλασσα με σκάλες ή με μικρές αποβάθρες, σημειώνοντας ότι αυτές ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές της τότε δημοτικής διοίκησης κατά τη διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί.

Ο κ. Μπουτάρης συμπλήρωσε ότι η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης σκοπεύει να προβεί στην ανάπλαση και της Παλιάς Παραλίας, αλλά και του τμήματος της Νέας Παραλίας από το Μέγαρο Μουσικής έως και τον Κελάριο Κόλπο και σημείωσε ότι στόχος της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι να στραφεί επιτέλους η πόλη προς την θάλασσα, αντί να της έχει στραμμένη την πλάτη.

Προς αποφυγή περαιτέρω παρερμηνειών, υπενθυμίζεται ότι η διεκδίκηση, διαφύλαξη και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, σημαντικό τμήμα του οποίου αποτελεί η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, αποτελούν κεντρικά στοιχεία του προγράμματος με το οποίο η «Πρωτοβουλία» κέρδισε στις Δημοτικές Εκλογές του 2010 και του 2014 και υλοποιείται μέσα από πλήθος δράσεων, πρωτοβουλιών και έργων του Δήμου.

Με αφορμή αυτήν την «παρερμηνεία» όπως χαρακτηρίζεται στο ίδιο δελτίο τύπου, ο Γιάννης Μπουτάρης σημειώνει σχετικά: «Η θετική εμπειρία της χρήσης της Νέας Παραλίας για λόγους άθλησης και ψυχαγωγίας αποτελεί κοινό τόπο όλων των Θεσσαλονικέων. Η αναπλασμένη Νέα Παραλία είναι κατεξοχήν παράδειγμα δημόσιου χώρου, που οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης απολαμβάνουν όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι ένα νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Φωτογραφίες της έχουν αξιοποιηθεί σε τουριστικούς οδηγούς και δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ.

Για τη Διοίκησή μας, η παράδοση της αναπλασμένης Νέας Παραλίας συνδέθηκε με την πιλοτική πεζοδρόμηση της Παλιάς Παραλίας, γεγονός που δείχνει την άποψή μας για μια ανθρωποκεντρική πόλη. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη Νέα Παραλία και να την καταστήσουμε σημείο επαφής της πόλης με την θάλασσα. Γι' αυτό και προβήκαμε στην επιτυχή διεκδίκηση από το ελληνικό δημόσιο της παραχώρησης των εκτάσεών της».
 
 
 

Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για τη διαχείριση απορριμμάτων


Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για τη διαχείριση απορριμμάτωνΟ Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης ενημερώνει για το αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό forum με θέμα "Διαχείριση απορριμμάτων, η επόμενη μέρα" που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο ATHENS HILTON. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναπτύχθηκαν θέσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις από Υπουργούς, ειδικούς επιστήμονες, Δημάρχους, Περιφερειάρχες και Εκπροσώπους Επιμελητηρίων για το καυτό θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας.

Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής έγινε και ένα στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Μια άμεση λύση για την διαχείριση αποβλήτων στην Κέρκυρα". Το Επιμελητήριο Κέρκυρας κατόπιν πρόσκλησης συμμετείχε σε αυτή την εκδήλωση δια του Γενικού Γραμματέα Νίκου Χειρδάρη.

Oι θέσεις του Επιμελητηρίου Κέρκυρας όπως αναπτύχθηκαν από το Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στη διάρκεια των εργασιών του σημαντικού αυτού forum:

«Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο νησί είναι μια παλιά ιστορία, είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία που χωρίς καινοτόμες προτάσεις, σωστές επιλογές, ειλικρινή σχέση με τους δημότες και πολιτική βούληση δεν επιτυγχάνεται λύση. Αυτό το έλλειμα προτάσεων, επιλογών, βούλησης και αποτελεσματικότητας αντιμετωπίσαμε διαχρονικά (με μικρές εξαιρέσεις) με αποτέλεσμα από τη πράσινη ανάπτυξη να περάσουμε στο κόκκινο συναγερμό στο θέμα των απορριμμάτων. Αποτύχαμε να λύσουμε οριστικά και αμετάκλητα τη διαχείριση των αποβλήτων μας αν και έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αποτέλεσμα να μας σέρνει η ΕΕ στα δικαστήρια και μεγάλα πρόστιμα να επικρέμονται στα κεφάλια μας.

Οι δημότες αντιδρούν με έντονο τρόπο στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ-ΣΜΑ και σε κάθε σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Κανείς δεν θέλει στη περιοχή του τέτοιες μονάδες μη έχοντας εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και εν γένει τα συμφωνηθέντα. Γιατί φοβούνται ότι θα υποστούν περιβαλλοντική καταστροφή και θα υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους. [ΒΛΕΠΕ ΤΕΜΠΛΟΝΙ] Πρόκειται για το φαινόμενο NIMBY (not in my back-yard.-όχι στη δική μου αυλή). Κυβερνητικές αλλαγές - αλλαγές ηγεσίας σε Δήμο και Περιφέρεια πολλάκις δημιούργησαν καθυστερήσεις ή και αλλαγές προτεραιότητας σε χρηματοδοτημένα έργα, οι οποίες προέρχονταν από οικονομικούς, μικροπολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Επίσης απουσία χωροταξικού σχεδιασμού, απουσία κτηματολογίου, απουσία δασικών χαρτών και απουσία ΣΧΟΟΑΠ [Σχέδια χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων] είναι λόγοι που εμποδίζουν την όποια προσπάθεια εξεύρεσης βιώσιμης και αποτελεσματικής λύσης.

Αυτή είναι μια περιληπτική αναδρομή στο παρελθόν που ίσως κρύβει και πολλές ευθύνες για λάθος σχεδιασμούς, έλλειψη στόχων, κακοδιαχείριση, κατασπατάληση πόρων κ.λπ. που μπορεί και πρέπει να διερευνηθούν. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον επειδή η Κέρκυρα δεν μπορεί να αντέξει άλλη περιβαλλοντική καταστροφή, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων και δυσφήμιση του τουριστικού προϊόντος (εδώ να σας πω ότι οι Βρετανοί τουριστικοί πράκτορες 'έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα δεχτούν το ίδιο λάθος δεύτερη φορά, αφού χρειάστηκε να πληρώσουν αδρές αποζημιώσεις σε πελάτες που έκαναν διακοπές στη Κέρκυρα φορώντας μάσκες λόγω της οσμής των απορριμμάτων), πρέπει λοιπόν ο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων αλλά και το τοπικό σχέδιο να εξειδικευθούν και να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους. Πρέπει να περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα, προστασία αλλά και αποκατάσταση του περιβάλλοντος όπου απαιτείται, σαφή στοχοθεσία, στενή παρακολούθηση υλοποίησης και λογοδοσία στη κοινωνία. Επίσης σαφής ενημέρωση των πολιτών για την ενδιάμεση λύση μέχρι την ολοκληρωμένη διαχείριση και άμεση υλοποίηση αυτής.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας με όση γνώση και εμπειρία διαθέτει αλλά και με βάση τις περιορισμένες αρμοδιότητες που εκ του νόμου έχει, προσπάθησε διαχρονικά να βοηθήσει υποστηρικτικά και εποικοδομητικά τις όποιες προσπάθειες έγιναν. Όμως δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την ανησυχία μας και τον έντονο προβληματισμό μας, μεταφέροντας τις σκέψεις των μελών μας, γιατί βλέπουμε ότι μπήκαμε ήδη στην καινούργια τουριστική σαιζόν και το πρόβλημα στην ουσία παραμένει αίολο, άλυτο και κρέμεται από μια κλωστή.

Θέλουμε από εδώ να καλέσουμε την Δ.Α. να σταθεί αποφασιστικά πάνω από το πρόβλημα και να εφαρμόσει λύση τεχνική και οριστική αξιοποιώντας το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας αλλά και παραδειγματιζόμενη από άλλες περιοχές της ΕΕ. Αλλιώς αυτή η βραδυφλεγής ωρολογιακή βόμβα θα σκάσει στα χέρια μας τινάζοντας στον αέρα την κοινωνία και την οικονομία της Κέρκυρας».πηγή: http://www.kerkyrasimera.gr/

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο

 
das_dikaio_ktimatologio
 
Το έργο «Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο» του Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Δημητρίου Η. Παπαστερίου κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Πρόκειται για ένα σπάνιας αξίας επίτομο έργο και για την πλέον ενημερωμένη συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία, σύμφωνα με το νδ/γμα 86/1969, τους ν. 1650/1986, 998/1979, 2308/1995, 2664/1998, 4164/2013, 4280/2014, 4389/2016 και το πδ/γμα 32/2016.

Το έργο συνθέτει επιστημονικά 4 κλάδους Δικαίου: Εμπράγματο, Δασικό, Κτηματολογικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο. Το δασικό φαινόμενο ρυθμίζεται στην ουσιαστική και λειτουργική σύνθεση των παραπάνω κλάδων του Δικαίου.

Βάση εκκινήσεως αποτελεί το Δασικό Δίκαιο από το 1836 μέχρι σήμερα. Από τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές των παραπάνω κλάδων του Δικαίου (λ.χ. το δάσος ως ακίνητο και ως γεωτεμάχιο, αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης) μέχρι τις λεπτομερέστατες ρυθμίσεις (λ.χ. τις εγκρίσεις επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά και τη ρύθμιση για τα καστανολίβαδα) παρακολουθείται μια ολόκληρη διαδρομή στον χρόνο (λ.χ. ν. 998/1979, αλλά και άρθρα 153-155 ν. 4389/2016) και στον τόπο (λ.χ. δάση υπό κτηματογράφηση και δάση λειτουργούντος Κτηματολογίου).

Τα ποικίλα όργανα (δασικά και κτηματολογικά), οι εναλλασσόμενες αρμοδιότητές τους, οι αποφάσεις τους (λ.χ. των ΕΠΕΑ), τα θιγόμενα συμφέροντα (Δημοσίου ή ιδιωτών), η εναλλαγή αμάχητων και μαχητών τεκμηρίων, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά σημαντική συμβολή της νομολογίας συνθέτουν ένα πεδίο που ενδιαφέρει άμεσα κάθε νομικό και δασικό επιστήμονα της πράξης ή της θεωρίας.

Δεσπόζουσα είναι η προσφυγή σε δικαστικές αποφάσεις τόσο του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όσο και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και λοιπών δικαστηρίων. Είναι χαρακτηριστικό του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου ότι έχει στην κυριολεξία διαμορφωθεί υπό το καθεστώς της παλαιότερης και της νεότατης νομολογίας.

Το έργο ακολουθεί τη συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία (ενδεικτικά: άρθρα 17, 24 και 117 Συντ, ν. 1650/1986, 2308/1995, 2664/1998, 998/1979, 3203/2003, 3827/2010, 3889/2010, 4389/20010, 4280/2014, 3937/2011, καθώς και νδ/γμα 86/1969, πδ/γμα 32/2016). Η ανάπτυξη του συστηματικού αυτού πονήματος περιλαμβάνει Εισαγωγή και τρία κύρια Μέρη, στα οποία εξετάζονται διεξοδικά τα ακόλουθα θέματα:
 
Εισαγωγή
 
Θεμελιώδεις αρχές
Ιστορική αναδρομή
 
 
Μέρος Πρώτο «Δασικό Δίκαιο και Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο»
 
Δασικό Δίκαιο – Κτηματολογικό Δίκαιο – Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο – Δίκαιο (προστασίας) Περιβάλλοντος
Χαρακτηριστικά, πηγές και αρχές του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου
Όργανα Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου
Το δασικό φαινόμενο κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου
Επιλεγμένοι νομικοί όροι
Σχέσεις του Αστικού Δικαίου προς το Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο
 
 
Μέρος Δεύτερο «Θεμελιώδεις ρυθμίσεις για το δάσος»

Έννοια του δάσους
Είδη δασών
Ενδικοφανής διαδικασία για χαρακτηρισμό δάσους – Ενδικοφανής προσφυγή
Ο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
Λειτουργία δάσους
Έννοια της δασικής εκτάσεως
Έννοια δασικού πλούτου και άλλες συναφείς έννοιες
Επεμβάσεις σε δάση
Εγκαταστάσεις σε δάση
Δραστηριότητες σε δάση
Χαρακτηρισμός Δάσους – Ανανέωση, διατήρηση
Περιβάλλον, δάσος και Αστικό Δίκαιο
Εμπράγματες σχέσεις σε δάσος – Κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε δάσος – Νομή – Διακατοχή
Διαχείριση δασών
Προστασία περιβάλλοντος και δάσος
Ζητήματα από την προστασία δάσους (έναντι ποικίλων επεμβάσεων)
Σύνθεση θεμελιωδών αρχών Δασικού, Κτηματολογικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου
Η κυριότητα στο δάσος – Προστασία
Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο (Νομικό καθεστώς προ του ν. 4389/2016)
Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο (Νομικό καθεστώς σύμφωνα με το ν. 4389/2016)
Ειδικά θέματα Δασικού Δικαίου
 
 
Μέρος Τρίτο «Το Δάσος στο Εθνικό Κτηματολόγιο»

ΕΚΧΑ και Δασικό Δίκαιο
Το Δάσος κατά την Κτηματογράφηση
Το Δάσος λειτουργούντος Κτηματολογίου.

Το έργο συμπληρώνεται από δύο λεπτομερέστατα Ευρετήρια (διατάξεων και λημμάτων) προς υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων νομικών, τοπογράφων και δασολόγων.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη συμβολή, που συνθέτει το Δάσος με το Εθνικό Κτηματολόγιο και για το πλέον σύγχρονο και ενημερωμένο σύγγραμμα στο ευρύτατο αντικείμενο που καλύπτει η θεματική του. Ένα έργο μοναδικής επιστημονικής αξίας στον χώρο του δασικού και περιβαλλοντικού μας δικαίου και για τα καίρια ζητήματα που συνδέονται με την εν γένει εφαρμογή του και απασχολούν καθημερινά στο ερευνητικό, θεωρητικό και πρακτικό τους έργο νομικούς, δασικούς υπαλλήλους και κάθε επιστήμονα και απασχολούμενο στον τομέα της δασικής επιστήμης και του δικαίου των δασών, της δημόσιας και ιδιωτικής κτήσης και του περιβάλλοντος.


Έκδοση 2017, Σελ. LV+1554
ISBN: 978-960-568-534-8
εκδόσεις: Σάκκουλα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)
 
 

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Κοζάνη. Πάγωσαν 2.500 τόνοι πατάτας στην Καστανιά Σερβίων


Πάγωσαν 2.500 τόνοι πατάτας στην Καστανιά ΣερβίωνΟλική καταστροφή της παραγωγής τους υπέστησαν οι πατατοπαραγωγοί της Καστανιάς του Δήμου Σερβίων Βελεβεντού.
 
Η παρατεταμένη παγωνιά, δεδομένου ότι το θερμόμετρο ήταν στους -18 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 20 ημέρες, δημιούργησε συνθήκες κατάψυξης, με αποτέλεσμα να παγώσει στην κυριολεξία η φετινή σοδειά, που οι παραγωγοί φύλασσαν στις αποθήκες τους.
 
Πρόκειται για 2500 τόνους πατάτας, που σύμφωνα με τον παραγωγό, Γιάννη Γκόγκο, «δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά. «Προσπαθήσαμε με θερμαντικά ηλεκτρικά σώματα και σόμπες ξύλου να κρατήσουμε τις αποθήκες μας σε θερμοκρασίες που θα προστάτευαν την παραγωγή μας, όμως οι συνθήκες ήταν πολικές και κάποια βράδια το θερμόμετρο έφτασε και τους -23 βαθμούς κελσίου» σημείωσε με φανερή απογοήτευση στο πρόσωπο του.
 
Οι 20 πατατοπαραγωγοί που επλήγησαν από την παγωνιά ζητούν από την πολιτεία και τον ΕΛΓΑ να αντιμετωπίσει άμεσα και με κατανόηση το πρόβλημα τους, αφού καταστράφηκε η σοδειά μιας ολόκληρης χρονιάς.
 
Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Βρόντζος ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ότι κάλεσε τους αγρότες «να κάνουν αναγγελία της ζημιάς να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις για το ύψος της καταστροφής που έχουν υποστεί», και ότι η υπηρεσία θα κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Διευκρίνισε όμως ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ «δεν προβλέπει να καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις για ζημιές που έχουν υποστεί προϊόντα, τα οποία φυλάσσονται σε αποθήκες εξ αιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών». Αντίθετα προβλέπονται ενισχύσεις όταν οι ζημιές των προϊόντων έχουν προκληθεί εξαιτίας καταστροφής των αποθηκευτικών χώρων από καιρικά φαινόμενα.
 
Η πατάτα στην Καστανιά Σερβίων είναι ορεινή, καλλιεργείται σε υψόμετρο 1000 μέτρων, είναι αρίστης ποιότητας και συνήθως οι παραγωγοί την διαθέταν στην αγορά από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο.
 
Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ ΜΠΕ «στο παρελθόν είχαν υποστεί μικροζημιές στην παραγωγή τους λόγω παγωνιάς, αλλά ποτέ δεν αντιμετώπισαν σε τέτοια έκταση τόσο δριμύ ψύχος, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος της σοδειάς τους».


πηγή: http://www.paseges.gr/

Βέροια. Γέμισε με σκουπίδια η οδός Ομήρου

 
 
Βρώμα, Δυσοσμία και αδέσποτα 
 
Έντονα παράπονα για τα σκουπίδια δεχθήκαμε από τους κατοίκους της περιοχής στην οδό Ομήρου. Το απορριμματοφόρο από την Παρασκευή, περνάει ξανά την Τρίτη το πρωί, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να ξεχειλίζουν συνεχώς! Η συγκεκριμένη οδός στερείται πολλών κάδων, με αποτέλεσμα να γεμίζουν αμέσως και να γίνονται στόχος για τα αδέσποτα που πηγαίνουν να βρούνε τροφή.
 
Όπως χαρακτηριστικά μας ανέφεραν οι αναγνώστες μας, η βρώμα και η δυσοσμία έχει κατακλύσει την περιοχή. Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες, η μεν πρώτη την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου,

 
η δε δεύτερη την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου.
 
 
Καλό θα ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας να δείξουν ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον και να πράξουν τα δέοντα!